Tvärbandad knot
Se Bilder
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj knotar
Triglidae
Långsträckta fiskar med högt huvud, som är beklätt av ett benpansar och hos flera arter försett med taggar. Bröstfenornas 2 eller 3 lägre strålar är åtskilda, fingerliknande och rörliga samt utrustade med smak- och känselorgan. "Fingrarna" används för förflyttning på bottnen och för att gräva efter och känna föda i bottenslammet. 2 åtskilda ryggfenor. Producerar ljud genom muskler, som har förbindelse med simblåsan. Bottenlevande. Ca 14 släkten med ca 86 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. I Europa 5 släkten och 8 arter. I Norden 4 resp. 5.

Tvärbandad knot
Chelidonichthys lastoviza

Kännetecken: Liknar rödknoten men har mattare färg (karminrosa), violblå rader av ovala fläckar på bröstfenorna, små taggar längs sidolinjen och tvärställda hudveck över hela kroppen, som ger ett strimmigt intryck. Längd upp till 40 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko och Kanarieöarna. Tillfälligt anträffad i Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Fångad vid Asperö, Bohuslän, 18/9-1895. Därefter dröjde det 68 år innan arten på nytt anträffades i svenska vatten, men nu följde flera fynd, nämligen 2 ex vid Hållö, Bohuslän, 18/9-1963, 1 i Åbyfjorden, Bohuslän, 1/7-1964, 1 vid Sörgrundsberget, Bohuslän, i sept. 1964, 1 i Skagerack 13/12-1965 och 1 mellan Vinga och Tistlarna i Kattegatt 28 eller 29/11-1971.

Miljö: Mosaik av sand-, dy- och klippbottnar på 40-100 m djup.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.