Rio Guadaranche, Andalucía, Spain
(Photo: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Tunnläppad multe
Se Bilder

Common names

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj multar
Mugilidae
Fiskar med ovalt långsträckt kroppsform. 2 väl åtskilda ryggfenor, varav den främre består av 4 taggstrålar och den bakre av mjuka strålar. Bukfenorna har varsin tagg. Sidolinje saknas eller är knappast urskiljbar. Liten mun med små eller inga tänder. Ca 13 släkten och ca 95 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. En del arter är tillfälligt bräck- och sötvattenslevande och kan gå 100-tals km upp i floder. I Europa 4 släkten och 6 arter. I Norden 3 tillfälliga gäster.

Tunnläppad multe
Liza ramada

Kännetecken: Liknar tjockläppad multe men har en tunn överläpp utan vårtliknande bildningar. Oftast en svart fläck vid bröstfenans bas. Längd och vikt upp till 70 cm resp. 2,5 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och flera av dess floder samt Svarta havet. I Afrika Nildeltats sjöar och saltsjöar vid Suez samt längs Atlantkusten utmed Marocko. Inplanterad i saltsjöar i Israel. Anträffad vid Danmark, Norge, Sverige och Finland (Finska viken vid Kotka och Bottenviken vid Kalajoki).

Förekomst i Sverige: Vid Bohuslän 1 ex innanför Koster och 2 ex utan lokaluppgift hösten 1951 samt i Halland vid Särö i maj 1912.

Miljö: Klippkuster och flodmynningar. Även bräck- och sötvatten i både floder och sjöar.

Andra namn: Multe.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.