Tretömmad skärlånga
Se Bilder
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Tretömmad skärlånga
Gaidropsarus vulgaris

Kännetecken: Störst av skärlångorna! 2 långa skäggtömmar på nosen, 1 på hakan. Unga fiskar upp till ca 6 cm längd har ljusgrön översida och silverskimrande sidor och buk. Längd vanligtvis ca 40 cm men kan nå 53 cm resp. 0,75 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Vanlig i södra Norge till Tröndelag, sällsyntare norrut. Tillfällig i Danmark.

Förekomst i Sverige: Den tretömmade skärlångan är antagligen en årsviss ehuru ingalunda vanlig fisk i Skagerack. Den har även påträffats i Kattegatt. Dock har veterligen endast fynd gjorts i svenska vatten: Göteborgs skärgård 22/11-1886, Bohusläns skärgård 13/2-1912, Gullmaren, Bohuslän, 1924, 1931 och 12/1-1933, Måseskär, Bohuslän, 2/12-1931, väster om Hållö 13/2-1962 och nära Malmö 1970. Arten fångas emellertid regelbundet i Norge, där den saluförs i flera städer trots utbredningen är sydlig. Nordgränsen för utbredningsområdet tycks sålunda tangera Skandinaviens västkust.

Miljö: Arten lever på tångbevuxna stenbottnar. Den har utanför Norge tagits på 300 m djup men i Mellaneuropa har den anträffats på grunt vatten mellan 9-50 m djup och även på dyiga och sandiga bottnar.

Föda: Små fiskar, kräftdjur och mollusker.

Fortplantning: Leken äger rum under vintern (jan-feb) och våren, men också uppgifter om sommarlek föreligger. Ägg, larver och ungfiskar är pelagiska tills de senare vid ca 6 cm längd uppsöker bottnarna. Detaljer om fortplantning och tillväxt är okända.

Användning: Arten är endast lokalt i en del länder föremål för yrkesmässig fångst. I Norge brukas den som matfisk.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.