Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Tigerfisk eller Tigerforell

Salmo trutta fontinalis

Rygg och översidor är olivgröna, stundom med rosa anstrykning och med ljusgröna marmoreringar. Undersidor och buk är rödgula eller skära. Fenorna är grågröna stötande i rödbrunt, ryggfenan med mörka fläckar; buk- och analfenorna ha oftast vita eller vita och svarta kanter. Tigerfisken är stundom vid fiskodlingsanstalter erhållen bastard mellan bäcköring och bäckröding. Den har dock ej kommit att spela någon större roll enär avkomman, såvitt är känt, ej bibehållit sitt utseende utan slagit tillbaka till föräldratyperna.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.