Bild ovan: Tångräka, överst i bild. Sandräka, underst i bild.
 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Tångräka

Palaemon serratus
Common names

Tångräka är i Sverige det gemensamma namnet på två med varandra mycket närbesläktade räkarter, som ofta förekomma tillsammans, och som ha ett ganska likartat levnadssätt. Varken fiskarna eller allmänheten torde ha klart för sig skillnaden mellan de båda arterna, som nog gemenligen betraktas som en »sort». Leander adspersus är ur ekonomisk synpunkt den betydelsefullaste, emedan den är störst och talrikats.

Andra namn: Strandräka.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.