New Zealand
(Photos: © Johnny Jensen)
 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Svart dvärgmal
Se Bilder

Common names

Ordning malfiskar
Siluriformes

Långsträckta fiskar av vilka flertalet är försett med skäggtömmar, som har en viktig funktion att lokalisera föda. Några arter kan avge giftiga sting. Oftast naken hud.

Familj dvärgmalar
Ictaluridae
Relativt småvuxna malfiskar, som sällan blir större än 30-35 cm men kan nå 1,6 m. De är försedda med 8 skäggtömmar (2 på nosens ovansida, 2 på kinderna och 4 på hakan) och 1 fettfena. Rygg- och bröstfenorna har 1 tagg. Simblåsa. Familjen är indelad i 6 släkten med ca 45 arter, vilka är hemmahörande i Nord- och Mellanamerika. Flera arter har inplanterats i Europa men endast 2 har etablerat självreproducerande bestånd.

Svart dvärgmal
Ameiurus melas

Kännetecken: Brun på översidan, gulaktig på undersidan. Längd vanligtvis 20-30 cm men kan nå 61 cm. Vikt upp till ca 3,6 kg.

Utbredning: Inplanterad i Europa. Arten infördes i slutet av 1800-talet, men vid inplanteringar i olika länder var man inte alltid säker på om det var denna eller dvärgmal som utsattes. Därför är den exakta utbredningen något oklar. Arten finns i Danmark och Finland. Ursprungsområdet är östra Nordamerika.

Miljö: En ekologiskt flexibel art . I Europa små bäckar och större floder, dammar och sjöar med dy- eller stenbottnar. I Nordamerika främst dyiga dammar, kärr och åar.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.