Peledsik
Bild på Sik, artgrupp (Coregonus lavarentus)
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.
 
Se även info om Sikar.

Ordning gädd- och laxfiskar m fl
Salmoniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav, 1 är inplanterad.

Familj laxfiskar
Salmonidae
Kraftigt byggda fiskar med avlång, spolformad kropp. Ett gemensamt drag för alla familjens arter är en liten fettfena (ett hudveck utan fenstrålar) på bakryggen. Alla arter är antingen anadroma eller helt sötvattenlevande.
Familjens systematik är invecklad och har varit föremål för många undersökningar. Lokala varianter utbildas snabbt. Förmodligen finns flera biologiska arter än som f n är kända. Laxfiskarna har exempelvis under sin utveckling genomgått upprepade kromosonfördubblingar. Arterna finns huvudsakligen i tidigare nedisade områden på den norra hemisfären. Landisarnas fram- och tillbakaryckningar har ytterligare komplicerat evolutionsförloppet. Det är kanske omöjligt att för laxfiskarna åstadkomma en fylogenetiskt korrekt systematik.
Familjen omfattar 10 släkten och ca 68 arter, med utbredning i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Inplanteringar har företagits i Sydamerika och Australien samt dessutom i stora delar av Afrika och Asien utanför det spontana förekomstområdet. I Europa finns 9 släkten och förmodligen ca 15 arter, men 8 är inplanterade.

Peledsik
Coregonus peled

Kännetecken: Har högre rygg (braxenliknande) än andra sikar. 45-50 gälräfständer. Längd och vikt upp till 75 cm resp 13,8 kg (Sibirien). I insjöar kan denna art uppträda i olika former (tvillingarter) som ej är klarlagda.

Utbredning: Norra Rysslands och Sibiriens Ishavskust från östra Vita havet och Mezen till Kolyma samt angränsande floder. Inplanterad i Finland i flera sjöar. De utsatta fiskarna härstammar från Ob.

Förekomst i Sverige: "AKUT HOTAD.....!!!"

Miljö och vanor: Kusthav, flodmynningar,floder och sjöar. Utpräglad planktonätare. Vandrar uppströms för lek i de stora floderna och ner mot estauarierna för tillväxt.

Annat namn: Storskallesik.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.