Sponsring av enskild sida (sidor)
Kostnad 240:-/år och sida
Skicka ett mail med din logo (storlek ca: 125x60 bildpunkter) efter att du fyllt i nedanstående så läggs den in på den sida du angett efter att betalning inkommit.
Rätt förbehålles att Ej ta in sponsring som innehåller våld, porr eller annat avstötande.
Min förhoppning är att du ska öka besökarantalet till DIN hemsida.


Anmälare "Sponsring"

Namn el. Företagsnamn

Anmälare

Adress (gata, el. box)

Postnummer

Postadress

Tel

Fax

Mobil.tel

E-mail

Sida eller sidor som sponsring önskas


Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.