Trivandrum, Kerala, India
(Photo: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Bredpannig makrill
Se Bilder

Common names

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj makrillfiskar
Scombridae
Strömlinjeformade, snabbsimmande fiskar med 2 ryggfenor, varav den främre är taggstrålig och kan fällas ned i en fåra. Serier av små fenor mellan stjärtfenan och bakre ryggfenan resp analfenan. Stjärtfenan är proportionellt stor och djupt urringad. Små fjäll. Familjen består av 15 släkten med 48 arter som finns i varma och varmtempererade hav. I europeiska vatten 7 släkten och 11 arter. I Norden 6 resp 7, men endast 3 arter är årsvissa.

Bredpannig makrill
Scomber japonicus

Kännetecken: Liknar makrillen men skiljs från denna genom grönare rygg, stora fjäll på ett fält sträckande sig från gällocken till bröst- och bukfenorna samt en dubbelrad av gråblå eller gröna fläckar på kroppens bakre hälft nedanför sidolinjen. Längd och vikt vanligen 20-30 cm resp. 2 kg men kan i Stilla havet nå upp till 60 cm resp. 2,7 kg.

Utbredning: Norrut når enstaka individ Belgiens kust. Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Besöker ibland Svarta havet. F ö hela Atlanten från i norr mellan ca 52° n br i öster och ca 55° n br vid Labrador till i söder ca 40° s br. Även Indiska och Stilla oceanerna, i den senare från Alaska i norr till Nya Zeeland i söder.

Miljö: Varma hav i fria vatten från ytlager ned till ca 300 m.

Andra namn: Spansk makrill, Japansk makrill.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.