Fiske med snurrevad


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

 
Snurrevadsfiske
Snurrevaden ser till formen ut ungefär som en bottentrål, men sätts ut till fångst och halas in mot fartyget, som ligger stilla under fisket (se fig.). För inhalning av snurrevaden användes långa rep.

Snurrevad användes på västkusten vid fiske efter torsk, kolja och plattfiskar, speciellt då rödtunga, som fångas ute i Skagerack under sommaren.

Bild och text av Björn Beckman, Sveriges Fiskares Riksförbund.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.