Skoläst
Se Bilder

Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj skolästfiskar
Macrouridae
Avlånga, avsmalnande djuphavsfiskar med spetsig stjärt. 2 ryggfenor, varav den bakre fortsätter ut till stjärtspetsen, där den förenas med analfenan. Oftast 1 skäggtöm på hakan. Bukfenorna sitter långt fram, på flera arter t o m framför eller rakt under bröstfenorna. En del arter har lysorgan. Ca 30 släkten med ca 260 arter är utbredda i haven från Arktis till Antarktis. I Europa 12 släkten med 18 arter. I Norden 4 resp. 4.

Skoläst
Coryphaenoides rupestris

Kännetecken: Trubbigt huvud, stora ögon, hög, långt fram sittande ryggfena och kilformad kropp är denna fisks särdrag. Längd upp till 1 m.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till norra Biscaya. I Nordamerika vid Grönlands södra kuster och därifrån längs Canadas kust från Baffins land till Nord-Carolina.

Förekomst i Sverige: Skolästen är tämligen allmän i Skagerack. Den har fångats upprepade gånger vid Bohuslän, t ex utanför Strömstad, mellan Koster och Väderöarna, i Gullmaren, väster om Grisbådarna och utanför Gravarne.

Miljö: Arten uppehåller sig nära mjuka bottnar på djupvatten mellan 100-1,200 m, oftast under 400 m och ibland ned till ca 2,000 m.

Föda: Kräftdjur, särskilt nordhavsräkor, och fiskar.

Fortplantning: Leken äger rum under senhöst och förvinter i Atlanten, där larver tagits på 500-600 m djup över bottnar på 2,000-3,000 m-nivån. De pelagiska äggen uppgår till 12,000-16,000 och mäter 1,8 mm. Uppgifter finns också om lek sommartid. Fortplantningsbiologin är föga känd.

Användning: Kommersiellt fiske på denna art utövas av Ryssland. I Skagerack fångades 1983 av svenska fiskare 32 ton.

Andra namn: Storfjällig skoläst.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.