Northsea Aquarium, Denmark
(Photo: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Skäggtorsk
Se Bilder

Common names

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Skäggtorsk
Trisopterus luscus

Kännetecken: Relativt hög kroppsform. 3 ryggfenor 2 analfenor, vilkas baser möts. Långa spetsiga bukfenor. Lång skäggtöm. Svart eller mörkbrun fläck framför bröstfenorna. Längd och vikt upp till 45,2 cm resp 2,5 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko. På gränsen till årsviss i Norge. Tillfällig i Danmark och Sverige.

Förekomst i Sverige: Sällsynt i Skagerack och Kattegatt, där skäggtorsken knappast torde vara årsviss. Minst 12 fynd har gjorts vid Bohuskusten, varav flertalet under perioden nov-jan. 9 av dessa fynd är från 1849-1882. Av de senaste är 2 från Vinga 27/1-1962 och 22/6-1981 samt 1 från Hållö 29/1-1973.

Miljö: Sandbottnar mellan 30-100 m, ibland ned till 300 m. Ungfiskar söker sig till stränderna och flodmynningars bräckvatten.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.