Silverfisk
Se Bilder

Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning guldlaxartade fiskar
Argentiniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad..

Familj silverfiskar
Argentinidae
Dessa silverfärgade fiskar är norsliknande och med fettfena men har mycket större ögon. Familjen består av 6 släkten med ca 55 arter och är utbredd i alla världshaven. I Europa 2 släkten och 3 arter, i Norden 1 släkte med 2 arter.

Silverfisk
Argentina sphyraena

Kännetecken: Liknar guldlaxen men är mindre, ehuru proportionellt mer långsträckt och med längre nos. Den senare är lika lång som ögats diameter (jämför guldlaxen). Längd upp till 32 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet inkl Adriatiska havet. F ö i alla oceaner.

Förekomst i Sverige: Silverfisken finns i Skagerack och går in till kusten, där den påträffas utanför Strömstad samt i Kosterfjorden och Gullmaren.

Miljö: Fria vatten och dybottnar på djup från 40 till 600 m men oftast mellan 200-400 m. Har anträffats på endast 18 m djup. Går ofta på grundare vatten om vintern än om sommaren.

Föda: Främst kräftdjur, maskar, musslor, fiskar och andra såväl bottendjur som pelagiskt levande djur.

Fortplantning: Honor med mogna ägg har i svenska vatten fångats både i juni och okt. Kring Brittiska öarna leker silverfisken i mars-juli men ibland så tidigt som i dec. Rommen och larverna är pelagiska. Könsmognad nås vid 120 mm längd för hanen och 130 mm för honan.

Livslängd: 16 år.

Användning: Köttet är utmärkt, men arten är inte föremål för särskilt fiske utan tas som bifångst. Tidigare användes fjällen, som är rika på guanin, för tillverkning av konstpärlor.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.