Bild ovan: Tångräka, överst i bild. Sandräka, underst i bild.
 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.
 
Sandräka

Crangon crangon
Common names

Sandräkan skiljer sig i flera avseenden från övriga räkor. Kroppen är snarare tillplattad från rygg till buk än hoptryckt från sidorna, och stjärten hålles vanligen helt utsträckt. Pannhornet är mycket litet. Extremiteterna är korta och spinkiga utom de främsta »gångbenen», som är försedda med mycket kraftiga gripklor. Till färgen är den gråaktig med mörkbruna eller svarta tvärband på stjärten. Förmågan att växla färg alltefter underlaget är ännu starkare utvecklad än hos tångräkorna, och färgförändringarna kunna ske mycket hastigare. Sandräkan blir ej röd genom kokning utan bibehåller sin gråa färg.
Annat namn Hästräka.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.