Rödknot
Se Bilder
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj knotar
Triglidae
Långsträckta fiskar med högt huvud, som är beklätt av ett benpansar och hos flera arter försett med taggar. Bröstfenornas 2 eller 3 lägre strålar är åtskilda, fingerliknande och rörliga samt utrustade med smak- och känselorgan. "Fingrarna" används för förflyttning på bottnen och för att gräva efter och känna föda i bottenslammet. 2 åtskilda ryggfenor. Producerar ljud genom muskler, som har förbindelse med simblåsan. Bottenlevande. Ca 14 släkten med ca 86 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. I Europa 5 släkten och 8 arter. I Norden 4 resp. 5.

Rödknot
Chelidonichthys
cuculus

Kännetecken: Liknar fenknoten men sidolinjens släta fjäll är förlängda uppåt och nedåt så att sidolinjen ter sig som räfflad. Arten kan bli 45 cm lång och väga 0,9 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten. Medelhavet och västra Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till Mauretanien. Tillfälligt anträffad i Danmark, Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Rödknoten är en sydfisk, som några gånger anträffats i Bohuslän, t ex vid Strömstad 3/6-1869, Stenungsön 23/10-1966 och vid Smögen 1/11-1955 samt i Halland nära Varberg i okt. 1878.

Miljö och vanor: Denna art vistas vanligtvis på djupare vatten än knoten och fenknoten, men den förekommer oftast mellan 20-250 m-nivåerna och även i grunda havsområden. Den är främst en bottenfisk, ehuru den ofta jagar pelagiskt och även kan simma nära vattenytan. Arten är funnen på sand-, dy-, grus- och klippbottnar.

Föda: Blöt- och kräftdjur, som räkor och krabbor, samt små fiskar och bottenlevande evertebrater.

Fortplantning: Leken äger rum kring Brittiska öarna i april-juni, men fiskar med mogna ägg och mjölke har där anträffats även i jan. Äggen liknar knotens. I akvarium har de kläckts efter 6 dygn. Ungar som fångas i aug. mätte nära 4 cm.

Användning: Fångas med trål för försäljning.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.