Öring
Salmo trutta
Se Bilder

Se videoklipp
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Bäcköring Insjööring Havsöring

Denna art brukar uppdelas på 3 raser, vilka alla förekommer i Sverige. Mycket tyder dock på att de 3 raserna huvudsakligen utgör miljöformer, ehuru vissa ärftliga betingelser dock synes förefinnas. Bl a kan ungarna ibland bli könsmogna tidigt (jfr laxen), varvid vandringsdriften uteblir och en stationär dvärgform bildas. Försök har visat att alla "raserna" kan övergå i varandra om öringarna flyttas från ett vatten till ett annat. Bäcköringar, som utsatts i Östersjön har t ex vid återfångster inte kunnat skiljas från havsöringar. Emellertid blir det lättare att förstå skillnaden mellan öringens mångtaliga varianter, om de delas upp på de 3 raserna havs-, insjö- och bäcköring. Arten kan bilda hybrider med laxen (kallade laxing).
Gemensamma namn för öringens olika former är laxöring, stenöring, örlax, bäckrö, örred, börling och börsting (jfr laxen).

Ordning laxartade fiskar
Salmoniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad.

Familj laxfiskar
Salmonidae
Kraftigt byggda fiskar med avlång, spolformad kropp. Ett gemensamt drag för alla familjens arter är en liten fettfena (ett hudveck utan fenstrålar) på bakryggen. Alla arter är antingen anadroma eller helt sötvattenlevande.
Familjens systematik är invecklad och har varit föremål för många undersökningar. Lokala varianter utbildas snabbt. Förmodligen finns flera biologiska arter än som f n är kända. Laxfiskarna har exempelvis under sin utveckling genomgått upprepade kromosonfördubblingar. Arterna finns huvudsakligen i tidigare nedisade områden på den norra hemisfären. Landisarnas fram- och tillbakaryckningar har ytterligare komplicerat evolutionsförloppet. Det är kanske omöjligt att för laxfiskarna åstadkomma en fylogenetiskt korrekt systematik.
Familjen omfattar 10 släkten och ca 68 arter, med utbredning i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Inplanteringar har företagits i Sydamerika och Australien samt dessutom i stora delar av Afrika och Asien utanför det spontana förekomstområdet. I Europa finns 9 släkten och förmodligen ca 15 arter, men 8 är inplanterade.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.