Klicka för större bild

Norske Løve

Info om modellen.

Skala: 1:75
Höjd: 900 mm
Längd: 1010 mm
Bredd: 200 mm

Modellen står på en massiv slipad frisad klarlackad ekplanka, skydd glasmonter (4 mm glas).
Total vikt ca: 50 kg inkl monter (enbart glas 40 kg).

Modellen byggd under tiden aug 1999 - aug 2001.
Byggtid ca: 1,200 tim.
Grundbyggsats från Billing Boats A/S, Danmark.
Modellen av Norske Løve är uppgjord enligt bevarade originalritningar.

Modellen var utställd vid Båtmässan i Göteborg våren 2002.

Modellen finns att ses i Göteborg, avhämtas av köpare i Göteborg.
Betalning kontant vid avhämtning.

Pris 28,000:- SEK (eller högstbjudande). (Ingen prutmån)

Historia om Norske Løve.

Detta är en modell av örlogsskeppet Norske Løve som konstruerades av verkmästaren F.M Krabbe (1725-96) och som byggdes vid flottans skeppsvarv på Nyholm vid Köpenhamn under ledning av skeppsbyggaren Andreas Holm. Hon fick byggnummer 35. Kölen sträcktes i maj 1764 och gick av stapeln den 30 april 1765. Hon var färdigbyggd och inredd den 10 okt. 1767. Norske Løve byggdes som nr. 2 i en serie på 3. De två andra i serien var Printz Friderich och Dronning Caroline Mathilde (senare omdöpt till Öresund 1772). Skeppet är uppkallat efter det norska lejonet i det dansk-norska riksvapnet. Skeppets längd var 167 (danska) fot, största bredden var 45 fot. För- och akterdjup 18 fot och 9 tum resp. 20 fot. Hon hade normalt en besättning på 667 man och bestyckning på 70 järnkanoner fördelade med 26 (24 pd) på underdäcket, 26 (18 pd) på mellandäcket och 18 (8 pd) på övre däcket. De dansk-norska örlogsskeppen var fram till 1780 tjärade i en mycket mörk brun färg. Därefter målades de svarta med ljusgula batterilinjer (s k "Nelson Look"). Däcken var ljust träfärgade, kanonlavetterna röda. Ornamenteringen, utförd av bildhuggaren C. Møllerup, leder tanken till Norge. På akterspegeln ses en fiskare resp. en bonde, som symboliserar Norges två viktigaste näringsgrenar, lantbruk och fiske.

Skeppet användes som vaktskepp i Öresund och övriga danska farvatten. Således var hon 1789 utrustad som vaktskepp för att beskydda ryska skepp i danska farvatten. 1779 blev skeppet totalreparerat och 1795, efter att ha gjorts om till pontonskepp, blev hon använd till att hysa hemlösa familjer efter den stora brand i Köpenhamn samma år. 1798 utgick hon helt ur flottan.

Norske Løve var ett till 1814 ofta använt skeppsnamn som burits av åtskilliga skepp i den gemensamma dansk-norska flottan. Känd är sålunda Norske Løve 1665-79 av vilken det finns en samtida elfenbensmodell. Dessutom kan nämnas Norske Løve, sjösatt 1735, upplagd 1764, som dock icke bör förväxlas med det örlogsskepp som modellen föreställer.

Byggt av

Anders Ivarsson
031-336 40 12