Större beryx
Se Bilder
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning beryxartade fiskar
Beryciformes
En mycket heterogen grupp av fiskar med olika kroppsform. 14 familjer, 38 släkten och 164 arter.

Familj beryxar
Berycidae
Röda eller skära fiskar med hög kropp och stora ögon. Djupt urringad stjärtfena. 4-7 taggar på den enda ryggfenan, 1 tagg på vardera bukfenan. 2 släkten med ca 8 arter utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 1 släkte med 2 arter.

Större beryx
Beryx decadactylus

Kännetecken: Liknar en braxenfisk men är helröd eller orange med en dragning åt violett på buken. Längd upp till 60 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Azorerna och västra Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko och Kanarieöarna. Utanför Nordamerika från Newfoundland till Karibiska havet. Även varma delar av Indiska och Stilla oceanerna. Sällsynt men möjligen årsviss i Norge (ca 40 fynd). Anträffad i Danmark och Sverige.

Förekomst i Sverige: Flera gånger fångad i Bohuslän: väster om Hållö 30/5-1936 och 27/6-1944, väster om Koster 4/12-1948, väster om Väderöarna 12/9-1950, utanför Smögen 1958 samt i Skagerack 17/4-1941, 18/7-1946 och 1947.

Miljö: Fria vatten nedanför 200 m djup längs kontinentalsluttningen. Ställvis under 500 m.

Andra namn: Nordisk beryx.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.