Bild ovan: Nordhavsräka, (Räka). Kokt Räka.
 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.
 
Nordhavsräka (Räka)

Pandalus borealis
Common names

Nordhavsräkan tillhör Natantia den andra av de båda Decapodgrupperna. Natantia, som betyder »de simmande», omfattar samtliga räkarter och är i de nordiska haven företrädd av ett 30-tal arter. I stort sett överensstämma räkorna till sin byggnad med hummern, men i sina detaljer är naturligtvis de olika organen annorlunda utformade. Nordhavsräkan har en från sidorna hoptryckt kropp. Ryggskölden löper ut i ett mycket långt pannhorn, som på över- och underkanten är försett med en rad taggar. De yttre antennernas gissel är nära dubbelt så långa som hela kroppen. De fem benpar, som motsvara hummerns s.k. gångben är långa och smala och föga lämpade att gå med. Höger- och vänsterbenet i det andra paret är olika långa och sluta båda med en tång; även det första benparet har tänger, som dock är mikroskopiskt små. De tre sista benparen sluta med långa klor. Stjärtfötterna är kraftigt utvecklade och utgör räkans normala rörelseorgan. Det sista extremitetslösa kroppssegmentet är långt och smalt och taggbeväpnat. På ömse sidor där sitter det sjätte stjärtsegmentets båda tvågrenade, bladformiga extremiteter.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.