Mindre kungsfisk
Se Bilder

Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj drakhuvudfiskar
Sebastidae
Fiskar med kroppen sammanpressad från sidorna. Rygg-, buk- och analfenor försedda med giftiga taggstrålar. Flertalet arter föder levande ungar. Familjen representeras av ca 60 släkten med ca 310 arter i alla tempererade och tropiska hav. I Atlanten finns endast 11 släkten och 58 arter. I Europa 5 släkten och 11 arter. I Norden 2 resp. 3.

Mindre kungsfisk
Sebastes viviparus

Kännetecken: Liknar större kungsfisken men är blekare i färgen och mindre samt har spetsiga gällockstaggar (trubbiga hos den större kungsfisken). Längd och vikt upp till 35 cm resp. 1,14 kg.

Utbredning: I Nordamerika funnen längs Canadas östkust.

Förekomst i Sverige: Mindre kungsfisken är tämligen allmän i Skagerack. I Kattegatt är den ovanlig och har där sydligast anträffats i farvattnen kring Anholt.

Miljö: Denna art lever i grundare vatten än sin större släkting och tyr sig mera till kusternas skärgårdar och fjärdar än denne. Den föredrar bergsbottnar på 10-400 m djup, men kan gå djupare. Den besöker även sand- och dybottnar.

Föda: Kräftdjur, mollusker och små fiskar.

Fortplantning och tillväxt: Mindre kungsfisken är ungfödande och blir könsmogen vid 18-25 cm längd, då den troligen är 14-15 år. En medelstor hona bär på 8,000-30,000 ungar. De föds i juni-aug. och är då 4-5 mm långa. Den första tiden lever de pelagiskt, varefter de vid 60 mm längd övergår till bottenliv.
Kända tillväxtsiffror är 15 cm efter 9 år och 27 cm efter 18 år.

Livslängd: Ca 30 år.

Användning: Erhålls som bifångst vid räktrålning och säljs som matfisk.

Annat namn: Liten kungsfisk.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.