0.05 Kg - Guadiana River, Extremadura, Spain
(Photo: © Johnny Jensen)

 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.
 

Majfisk
Se Bilder

Common names

Ordning sillfiskar
Clupeiformes

Primitiva benfiskar. Hos flertalet arter är kroppen sammanpressad från sidorna. Fenorna utan taggiga strålar. 1 oftast liten ryggfena. Sidolinjen osynlig. Hos alla arter utom ansjovisfamiljen har simblåsan en öppen förbindelse med svalget. Flertalet arter är planktonätare. 3 familjer, 67 släkten och ca 330 arter. 2 familjer är representerade i Europa.

Familj sillfiskar
Clupeidae
Saknar sidolinje och skäggtömmar. Utrustade med simblåsa. Flertalet arter är marina, men några går upp i sötvatten för lek och några lever permanent i sötvatten. Familjen finns i alla hav och är representerad av ca 50 släkten med 190 arter, varav flertalet i tropiska vatten. I europeiska sötvatten finns 2 släkten med 10 arter, varav 2 är funna i Sverige.

Majfisk
Alosa alosa

Kännetecken: Liknar staksill (med vilken den bastarderar) men har färre mörka fläckar på kroppssidan. De är oftast endast 1 men även 2-5. Gälräfständerna på första gälbågen alltid flera än 60, oftast 90-120. Längd och vikt upp till 76 cm resp 3,5 kg.

Utbredning: Längs Atlantkusten och närliggande flodområden ned till nordvästra Marocko. I Medelhavet längs Spanien och Frankrike till Rhône. Tillfällig i Danmark, Norge (där 1 av fynden gjorts i sötvatten 1979), Sverige och Finland (2 fynd, varav 1 i Ule älv).

Förekomst i Sverige: Oregelbundet anträffad i Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Vid Strömstad fångades 1 fisk i juni 1887 och 1 i sept 1892. I nov 1959 erhölls 1 ex i Skagerack och 19/9-1982 ett annat i Kungsbackafjorden, Halland. Vid Älvkarleby i Dalälven togs 1 ex 6/7-1864. Förmodligen fångas majfisken oftare under sillfiske men tycks sällan rapporteras.

Miljö: Utmed havskuster på djup ned till ca 100 m och i floder.

Flyttning: Vandrar om våren stimvis från havet högt upp i floderna (ända till 800 km) för att leka och återvänder därefter till havet, medan årsungarna vandrar ned i aug-okt.

Vanor: Lever stimvis.

Föda: Pelagiska kräftdjur och andra evertebrater. Även fiskar. Under lekvandringen intas ingen näring.

Fortplantning och tillväxt: Leker stimvis i maj-juni nattetid i strömmande vatten över grusbottnar. Äggen sjunker till bottnen och lagras där till kläckningen efter 4-8 dygn, då larven är 8-12 mm. När ungarna om hösten nått en längd av 8-12 cm vandrar de till havs, men en del kan kvarstanna i floderna upp till 2 år. Arten blir könsmogen vid 3-4 års ålder och ca 30-40 cm längd. Vid 6 års ålder är majfisken 34-40 cm lång men 7-åringar har mätt ca 70 cm.

Livslängd: 21 år.

Status: Utrotningshotad p g a föroreningar och annan miljöförstörelse.

Användning: När majfisken var vanlig hade den kommersiell betydelse, men numera fångas den regelbundet med nät endast i få floder.

Annat namn: Stamsill.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.