Lägg gärna en länk till denna hemsida, kopiera nedanstående
script och placera det på din hemsida, länken kommer att
se ut som loggan (se nedan).

Link to me, copy html.

 

Allt om Fisk

<A HREF="http://www.fiskbasen.se"><IMG
SRC="http://www.fiskbasen.se/logovit100_small.gif" BORDER="0" WIDTH="100"
HEIGHT="76" ALT="Allt om Fisk"></A>