Här är alla arter i underfamiljen
laxar, rödingar och öringar
Uppbenat och klart
 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

 

ETT VARMT TACK.
Källa: KENT ANDERSSON, Göteborg, 1997
. (tel & fax 031-553699)

AMERICAN FISHERIES SOCIETY.

Skilj på laxen!
Och alla 33 arter härstammar från Lenoköringen

Skrivit av Kent Andersson, infört i ARBETET 95-02-28

Salmoninae, underfamiljen Salomoninfiskar, inkluderar sju släktgrupper med nu levande och kända arter. Lenoköringen i Asien är stamfader till alla dessa. Fossila arter i Oncorhynchus är mer än 6 miljoner år gamla, till dagens moderna arter av lax och öring i Stilla havet. Den vetenskapliga klassifikationen av regnbågsöringen har en lång och turbulent historia. Denna fiskart blev först beskriven 1792 och från ryska halvön Kamchatka. Detta var långt innan den upptäcktes i Nordamerika, där ett exemplar från nedre delen av Columbiafloden skickades till London för undersökning. Regnbågen klassas som en öring och tillhör därför undersläktet (Rhabdofario), jämte sina syskonarter. Man skiljer alltså på öringar och laxar i Stilla havet. Tabell ovan innehåller 33 olika arter. Men gruppen Salvelinus alpinus, röding består av fyra stycken varav tre har osäker status. Så egentligen har underfamiljen 30 godkända arter med reservation för dessa rödingar. Underarter är ej medräknade i listan, men det finns mängder av dessa bland laxar och öringar.

DONAULAXEN

Allra störst i underfamiljen är varken art eller underart utan form av Donaulaxen som går under populärnamnet "Taimenlax" ("Siberian taimen") vilken kan uppnå 2,1 meters längd, väga mot 105 kg och bli 55-100 år gammal. Detta är gruppens rekordhållare av alla slag. Salmo trutta, öring, kan upp delas i fem olika former. En havsvandrande och fyra stationära (kustöring, strömöring, bäcköring, insjööring). Salmo salar, lax har två former. Den havsvandrande och en stationär (insjölaxen), det finns både en- och flergångslekare bland dessa. Även Masulaxen / Masuöringen har två välkända former. En havsvandrande (engångslekare) och den stationära (flergångslekare) i sötvatten, båda är sällsynta. Det innebär att alla "Stillahavslaxar" inte dör efter sin första lek.

JAPANSK KÖRSBÄRSLAX

Ibland förekommer i handeln "Japansk körsbärslax" som är en odlad form av Masulaxen. Den gamla engelska termen "Salmon trout" (Laxöring) är vår nutida "havsöring", men begreppet omfattar även kustformen av strupsnittöringen och havsvandrande regnbågsöring varav dom två sistnämnda bara finns i Stilla havet.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.