Bild ovan: Kummel, överst. Gråsej, nedre.
 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.
 
Kummel
Mer bilder
Common names

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj kummelfiskar
Merlucciidae
Fiskar med långsträckt kroppsform. 2 ryggfenor (utom för 1 släkte). 1 analfena. Ingen skäggtöm. 5 släkten och 16 arter är utbredda i Atlanten, östra Stilla havet samt kring Tasmanien och Nya Zeeland. I Europa och Norden 1 art.

Kummel
Merluccius merluccius

Kännetecken: En spolformad fisk, som till skillnad från torskfamiljens arter har endast 2 ryggfenor och 1 analfena; den senare löper utmed buksidan och har ungefär samma långdragna utseende som den bakre ryggfenan. Stjärtfenan är tvär. Mun- och gälhålor är svarta. Längd och vikt upp till 1,35 m (i utlandet 1,80 m) resp 15 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Tillfällig i Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko men anträffas åtminstone sporadiskt längs Västafrika till Ghana, där den är årsviss. Längs Nordamerika från Labrador till Nord-Carolina.

Förekomst i Sverige: Kummeln uppträder årligen i Skagerack, men frekvensen är mycket varierande. En del år är fisken allmän, andra år mindre vanlig. Dess bästa tillhåll i Bohuslän är väster om Tjörn och Orust. Den finns även i Kattegatt och går ibland ned i Öresund samt har anträffats i Östersjön.

Miljö och vanor: Kummeln uppehåller sig i havens djupvatten från 200-1.000 m men kan sommartid vistas intill bankar på 20-50 m djup. Håller gärna till ovan ler- och dybottnar. Av allt att döma går kummeln åtminstone tidvis i stim. Under natten är den aktiv och stiger då upp till ytan för att jaga. Kummelns periodicitet beror på salthaltens växlingar, i sin tur förorsakade av in- och utströmmning från och till Atlanten.

Föda: Fiskar, framför allt kolmule och makrill, men även sill, skarpsill, ansjovis och sardin. Dessutom bläckfiskar. Unga kumlar äter kräftdjur.

Fortplantning och tillväxt: Hanen är könsmogen vid 4 års ålder och 25-30 cm längd, honan vid 10 år och ca 70 cm längd. Fortplantningen äger rum över 100-1.000 m djupa bankar i havet under april-aug med utpräglade lektoppar vid fullmåne. I Skagerack har lek konstaterats i aug. Även i Kattegatt kan denna fisk fortplanta sig. Äggen är pelagiska och kläcks efter 2-3 dygn. Larver och ungstadier driver omkring i vattnet in mot kusterna, där det första levnadsåret tillbringas.
Kummelns tillväxt sker (vid Irland) enligt följande schema: 2 år 20 cm, 3 år 24 cm, 4 år 34 cm, 5 år 41 cm, 6 år 50 cm, 7 år 60 cm, 8 år 68 cm, 9 år 75 cm, 10 år 82 cm och 11 år 87 cm.

Status: Kummeln har traktvis utsatts för ett kraftigt överfiske och blir mångenstädes allt sällsyntare samtidigt som medelvikten går ned.

Användning: Kummeln utgör ett viktigt fiskeobjekt utanför Bohuslän, men fångsterna växlar mycket. 1983 uppgick fångsten till endast 78 ton till ett värde av 710.000 kr. Den tas i trål, garn och backor. Börjar utnyttjas också som sportfisk.

Andra namn: Även det norska namnet lysing används i Sverige för denna fisk.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.