Søllerød Naturpark, Denmark
(Photo: © Johnny Jensen)
 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Flodkräfta

Astacus fluviatilis
Common names

Under dagen hålla sig kräftorna dolda i sina gömslen och först i skymmningen ge de sig ut på strövtåg och jakt efter föda. Kräftan rör sig då alltid krypande framåt på bottnen. Blir den störd eller skrämd, ger den sig på flykten men nu baklänges och försvinner snabbt med stjärten före in i sitt gömställe för att därifrån var beredd försvara sig eller efter en snabb framstöt gripa ett eventuellt byte. Tager man upp en kräfta ur vattnet, slår den kraftigt med stjärtfenan mot kroppen alltså samma rörelse, som när den, med klorna rakt framåtsträckta, simmande snabbt förflyttar sig baklänges.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.