Nordsø Akvariet, Denmark
(Photo: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.
Hummer

Homarus gammarus
Common names

Liksom hos alla tiofotingar är kroppen hos hummern uppdelad i 20 leder eller segment, av vilka 5 höra till huvudet, 8 till mellankroppen (bröstet) och 7 till bakkroppen (stjärten). Huvudets och bröstets segment är orörligt förenade till ett huvudbröst (cephalothorax), som på rygg och sidor är skyddat av ett kraftigt pansar, ryggskölden. Längst fram har ryggskölden ett kraftigt utskott, pannhornet, som är försett med 3-4 par sidotaggar. De fullmåliga humrarna, som fångas och saluförs, ha en medellängd av 24 cm och en medelvikt av 0,4 kg. Exemplar på mer än 30 cm fångas inte ofta.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.