Northsea Aquarium, Denmark
(Photos: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Europeisk havsbass
Se bilder

Common names

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj havsabborrar
Moronidae
I regel kraftigt byggda fiskar med stort huvud. 2 eller 3 taggar på gällocket. Familjens arter varierar i storlek från ca 3 m resp. 400 kg till 10 cm. Familjen är företrädd med ca 35 släkten och ca 370 arter i havs-, bräck- och sötvatten i tempererade och tropiska områden. I europeiska vatten 8 släkten med 12 arter. I Norden 2 resp. 2.

Europeisk havsbass

Dicentrarchus labrax

Kännetecken: Liknar gösen men är mer enfärgat grå i olika nyanser och har en mörk fläck på gällocket. Längd och vikt upp till 1 m resp. 14 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko och Kanarieöarna. Vid Norge en årsviss gäst.

Förekomst i Sverige: Havsabborren uppträder som en troligtvis årsviss strögäst i Skagerack och Kattegatt. Stundom går den ned i Öresund (1829) och har även anträffats i sydvästra Östersjön.

Miljö, flyttning och vanor: Arten uppehåller sig på grunt vatten i kusternas närhet och över olika slag av bottnar, oftast sådana med sand. Under våren och sommaren närmar den sig stränderna och kan även gå långt upp i flodmynningar. På senhösten drar den åter till havs och vistas vintertid ned till ca 75 m djup. Lever ofta stimvis.

Föda: Fiskar, bläckfiskar, kräftdjur, blötdjur och maskar. Även alger har påträffats i havsabborrens mage.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger rum i mars-aug. såväl i havet som i bräckt eller sött vatten. I saltvatten flyter äggen pelagiskt, i sötvatten sjunker de till bottnen. Kläckningen sker efter 6 dygn. Tillväxten är snabb och vid höstens slut vandrar ungarna ut i havet.

Livslängd: 30 år.

Status: Bestånden kring Brittiska öarna samt utefter Frankrikes och Pyreneiska halvöns Atlantkuster samt i Medelhavet har minskat genom en uppenbarligen alltför hård beskattning av alla därvarande nationer.

Användning: Havsabborren är av stor kommersiell betydelse som matfisk och är dessutom en av de mest eftertraktade sportfiskarna.

Andra namn: Bass, Havsabborre och egentlig havsabborre.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.