Gambia Coast, Gambia
(Photo: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Guldmulte
Se bilder

Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj multar
Mugilidae
Fiskar med ovalt långsträckt kroppsform. 2 väl åtskilda ryggfenor, varav den främre består av 4 taggstrålar och den bakre av mjuka strålar. Bukfenorna har varsin tagg. Sidolinje saknas eller är knappast urskiljbar. Liten mun med små eller inga tänder. Ca 13 släkten och ca 95 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. En del arter är tillfälligt bräck- och sötvattenslevande och kan gå 100-tals km upp i floder. I Europa 4 släkten och 6 arter. I Norden 3 tillfälliga gäster.

Guldmulte
Liza
aurata

Kännetecken: Liknar både tjockläppad multe och tunnläppad multe men har gråvita strimmor över silversidorna och en gyllene fläck på gällocket. Längd upp till 45 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko. Madeira. Tillfälligt funnen vid Senegal. Anträffad i Danmark, Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: I Bohuslän i Strömstadsfjärden 12/8-1877 och vid Soteskär 27/12-1950, i Kattegatt 8/10-1852 och i Öresund öster om Ven oktober 1950.

Miljö: Klippiga stränder och bottnar. Besöker regelbundet bräckvatten och går sällsynt in i sötvatten.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.