Vannøya, Norway
(Photo: © Johnny Jensen)

 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Guldlax
Mer bilder
Common names

Ordning guldlaxartade fiskar
Argentiniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad..

Familj silverfiskar
Argentinidae
Dessa silverfärgade fiskar är norsliknande och med fettfena men har mycket större ögon. Familjen består av 6 släkten med ca 55 arter och är utbredd i alla världshaven. I Europa 2 släkten och 3 arter, i Norden 1 släkte med 2 arter.

Guldlax
Argentina silus

Kännetecken: En långsmal fisk med stora ögon och liten fettfena. Nosen kortare än ögats diameter. Silverglansen har en gyllene lyster. Längd upp till 70 cm.

Utbredning: I Nordamerika längs östkusten från Newfoundland till Maine.

Förekomst i Sverige: Guldlaxen finns i Skagerack och sällsynt utmed Bohuslän samt har påträffats 2 gånger i Kattegatt (utanför Falkenberg 17/10-1953 och i Laholmsbukten i mars 1954). Den går även in i fjordarna och har anträffats i Kosterfjorden och Gullmarsfjorden.

Miljö: Guldlaxen är en pelagisk djupvattensart, som i våra farvatten håller sig på 100-600 m djup; i Atlanten går den ned till 1.100 m. Höst och vinter kan den närma sig kusten och går då på grundare vatten strax ovan mjukbottnar.

Föda: Småfiskar, bläckfiskar och planktonorganismer som t ex lysräkor och andra kräftdjur.

Fortplantning: Leken försiggår i närheten av kusterna från juni till sept, ehuru ägg anträffats redan i feb. Ägg och yngel svävar fritt i vattnet på 400-500 m djup.

Användning: Fångas ofta i djupvattenstrålar, men saluförs ej som matfisk utan som "industrifisk".

Annat namn: Strömsill.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.