Denmark Aquarium, Denmark
(Photos: © Johnny Jensen)

 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Gråsej
Mer bilder
Common names

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Gråsej
Pollachius virens

Kännetecken: Liknar Lyrtorsken men har grå eller vit, nästan rak sidolinje och mer urringad stjärtfena. Unga gråsejar har en liten skäggtöm. Längd och vikt upp till 1,3 m resp 18,6 kg, i utomsvenska farvatten 24 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till Biscaya. I öster till Novaja Semlja. I Nordamerika kring södra Grönland samt från Baffins land till Nord-Carolina.

Förekomst i Sverige: Gråsejen är allmän i Skagerack och Kattegatt, mindre vanlig i Öresund och uppträder blott undantagsvis i Östersjön.

Miljö, vanor och flyttning: Gråsejen strövar omkring stimvis i de fria vattenmassorna utanför kusterna men går även in i fjordarna och uppehåller sig både i ytvattnet och på lägre nivåer nära botten. Ofta simmar den på 35-40 m djup men anträffas även djupare, t ex på 200-300 m-nivån. Gråsejen tycks jaga kollektivt genom att omringa yngelstim och tränga dem upp emot ytan. Där kan gråsejstimmen plaska, hoppa upp ovanför ytan och föra mycket väsen. Vid sådana tillfällen kan de ha sällskap med lyrtorskar. Arten utför vidsträckta vandringar mellan lekplatser och näringsområden. Ofta följer den sillstimmen och kan därvid göra långa vandringar.

Föda: Fiskar, särskilt sill och skarpsill och deras yngel men även små torskar, lodda och tobis samt hoppkräftor, lysräkor och andra kräftdjur.

Fortplantning och tillväxt: Gråsejen blir könsmogen vid 5-6 års ålder. Leken sker dels i Skagerack, dels i Nordsjön under jan-maj i fritt vatten mellan 60-200 m djup. Äggantalet hos en fullvuxen hona är mellan 4-8 milj. Romkornen är pelagiska och flyter upp till nära ytan. De kläcks efter 6-15 dygn, varvid larven är ca 3,2 mm. Ungarna förs av strömmarna in mot kusterna, där de börjar uppträda på våren. Vid 25-30 mm längd har larven antagit den fullbildade fiskens skepnad och vid 35-50 mm längd övergår ungen till bottenliv på grunt vatten.
Tillväxten är olika i skilda områden. I Skagerack är årsungarna om hösten 14-22 cm. Vid 2 års ålder är gråsejen i samma hav ca 35 cm och efter 8-10 år 70-80 cm.

Livslängd: 27 år.

Användning: Gråsejen är en betydelsefull fisk från ekonomisk synpunkt. Den fångas med trål, krok, garn, landvad och snörpvad. Den svenska fångsten uppgick 1983 till 548 ton till ett värde över 1,7 milj kr. Arten är också en mycket uppskattad sportfisk.

Andra namn: Sej och gråsik. Ungstadier kallas i Bohuslän småsej och nåller. Havslax får gråsejen heta i affärer och på matsedlar, medan stockfisk är termen för torkad gråsej (jfr torsken).

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.