Northsea Aquarium, Denmark
(Photo: © Johnny Jensen)

 


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Gråhaj
Se bilder
Common names

Ordning gråhajartade hajar
Carcharhiniformes
2 arter av denna ordning utgör världens största fiskar. Flertalet arter har 2 ryggfenor utan taggar. 5 gälspringor. 7 familjer med ca 65 släkten och 239 arter levande i tempererade och tropiska hav. I Europa 4 familjer.

Familj gråhajar
Triakidae
Storvuxna hajar med 2 ryggfenor och 5 gälspringor. Ögonen är försedda med blinkhinnor. Familjen är med ca 24 släkten och 91 arter företrädd i alla oceaner. I Europa 5 släkten och 7 arter, i Norden 3 resp3.

Gråhaj
Galeorhinus galeus

Kännetecken: En smal och långnosad mörkgrå till stålblå haj med vit undersida, små ryggfenor och stora bröstfenor. Liknar pigghajen men saknar taggar. Längden, som kan uppgå till 2 m, är oftast omkring 1 m. En i Sverige fångad, 1,05 m lång gråhaj vägde 20,5 kg. Maximivikten är 45 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten och Medelhavet. I Afrika utmed västkusten till sydligaste Afrika. Indiska oceanen.

Förekomst i Sverige: Gråhajen är en i svenska farvatten årsviss fisk. Den träffas sällsynt i Skagerack och Kattegatt samt har fångats i Öresund.

Miljö: Gråhajen är huvudsakligen en kustfisk, som främst håller till på bottnen. Yngre individ lever i grunt, ibland endast meterdjupt, vatten, äldre på djup ned till ca 200 m.

Flyttning: Företar säsongsvandringar i nordliga farvatten. Om hösten och vintern drar gråhajen dels till djupare vatten, dels till kusterna.

Vanor: Lever i små stim eller enstaka nära bottnarna men söker ofta näring i det fria vattnet, varvid arten simmar snabbt och kommer ibland upp till ytan.

Föda: Gråhajen är nästan allätare och förtär små fiskar, särskilt vitling och torsk, samt kräftdjur, blötdjur och kadaver.

Fortplantning: I juni-sept föder honan på grunt vatten och efter ca 10 månaders dräktighet 20-50 ungar, vilka är ca 40 cm långa.

Användning: Gråhajens kött är ätligt men knappast aptitligt. Av levern bereds olja, och huden kan begagnas som sandpapper. Arten är i flera länder en uppskattad sportfisk, särskilt på Brittiska öarna.

Annat namn: I Bohuslän kallas arten bethaj, håstörje.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.