Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Glyskolja
Mer bilder
Common names

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Gadidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Glyskolja
Trisopterus minutus

Kännetecken: Skiljs från koljan i storlek, på den brungulglänsande, svartprickiga hudfärgen, de proportionellt större ögonen och den längre skäggtömmen samt den bruna sidolinjen. Längd upp till 30 cm. Vikt upp till 0,29 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Nordvästra Marockos kust.

Förekomst i Sverige: Glyskoljan är allmän i Skagerack och norra Kattegatt. Söder därom är den sällsynt men går dock ned i Öresund och har anträffats i Östersjön.

Miljö och vanor: Arten uppehåller sig stimvis dels pelagiskt, dels vid havets hårda och mjuka bottnar på djup av omkring 10-400 m, där den förefaller vara stationär.

Föda: Kräftdjur, mollusker och små fiskar.

Fortplantning: Glyskoljan leker i mars-juni i fritt vatten på 50-100 m djup. Äggen är pelagiska. Ynglen vistas först i det fria vattnet men vid 10-12 mm längd går de ned till bottnarna. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända. Hanar blir könsmogna vid 1-2 års ålder, honor efter 2 år.

Livslängd: 5 år.

Användning: På grund av storleken fångas glyskoljan blott då annan fisk tryter. Emellertid erhålls den i trålar som bifångst och säljs till industrier för fiskmjölstillverkning men kan också brukas som matfisk. den har sålunda en viss ekonomisk betydelse.

Andra namn: Glysa, bonglysa och bottenglysa.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.