Øresund Aquarium, Denmark
(Photo: © Johnny Jensen)

 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Fyrtömmad Skärlånga
Mer bilder
Common names

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Fyrtömmad Skärlånga
Enchelyopus cimbrius

Kännetecken: Den främre ryggfenans första fenstråle är lika lång som huvudets längd. 4 skäggtömmar varav 2 vid näsöppningarna, 1 på överkäken och 1 på hakan. Svart munhåla och tunga. Längd vanligen 25-30 cm men kan nå 41 cm.

Utbredning: Söderut i Europa till norra Biscaya. I Nordamerika från Baffins land till Nord-Carolina.

Förekomst i Sverige: Fyrtömmad skärlånga är allmän i Skagerack och finns även i Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Gotland. Den har också anträffats 2 gånger i Finska viken.

Miljö: Dyiga eller sandiga bottnar på djup mellan 20-250 m men ibland ned till 550 m.

Föda: Mindre bottendjur som käftdjur, borstmaskar och musslor.

Fortplantning: Arten fortplantar sig i hela det svenska utbredningsområdet, alltså även utanför Gotland. Leken försiggår under feb-aug. Honan avger ca 0,5 milj ägg. De och larverna är pelagiska. Ungarna uppsöker bottnar vid 3-5 cm längd. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.