EU:s Sorteringsbestämmelser
på Fisk & Skaldjur

(All fisk förutom sill och makrill skall vara rensad)
Skall tillämpas från den 23 Mars 1997
 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Fiskart & Storlek

Kg per fisk

Mått i cm

Torsk 1

7,0 - >

96,0 - >

Torsk 2

4,0 - 7,0

79,5 - 96,0

Torsk 3

2,0 - 4,0

62,5 - 79,5

Torsk 4

1,0 - 2,0

49,0 - 62,5

Torsk 5

0,3 - 1,0

30,0 - 49,0

Bergtunga 1

0,6 - >

37,0 - >

Bergtunga 2

0,35 - 0,6

31,0 - 37,0

Bergtunga 3

0,18 - 0,35

25,0 - 31,0

Gråsej 1

5,0 - >

87,0 - >

Gråsej 2

3,0 - 5,0

72,0 - 87,0

Gråsej 3

1,5 - 3,0

56,0 - 72,0

Gråsej 4

0,3 - 1,5

30,0 - 56,0

Kolja 1

1,0 - >

49,5 - >

Kolja 2

0,57 - 1,0

41,5 - 49,5

Kolja 3

0,37 - 0,57

33,5 - 41,5

Kolja 4

0,17 - 0,37

27,0 - 33,5

Kummel 1

2,5 - >

74,5 - >

Kummel 2

1,2 - 2,5

59,0 - 74,5

Kummel 3

0,6 - 1,2

47,0 - 59,0

Kummel 4

0,28 - 0,6

37,0 - 47,0

Kummel 5

0,2 - 0,28

30,0 - 37,0

Lyrtorsk 1

5,0 - >

84,5 - >

Lyrtorsk 2

3,0 - 5,0

66,5 - 84,5

Lyrtorsk 3

1,5 - 3,0

56,0 - 66,5

Lyrtorsk 4

0,3 - 1,5

30,0 - 56,0

Långa 1

5,0 - >

100 - >

Långa 2

3,0 - 5,0

79,0 - 100,0

Långa 3

1,2 - 3,0

46,0 - 79,0

Makrill 1

0,5 - >

37,5 - >

Makrill 2

0,2 - 0,5

29,0 - 37,5

Makrill 3

0,1 - 0,2

24,0 - 29,0

Pigghaj 1

2,2 - >

82,0 - >

Pigghaj 2

1,0 - 2,2

64,0 - 82,0

Pigghaj 3

0,5 - 1,0

57,0 - 64,0

Rödspotta 1

0,6 - >

38,5 - >

Rödspotta 2

0,4 - 0,6

34,0 - 38,5

Rödspotta 3

0,3 - 0,4

31,0 - 34,0

Rödspotta 4

0,15 - 0,3

25,0 - 31,0

Sandskädda 1

0,25 - >

29,5 - >

Sandskädda 2

0,13 - 0,25

23,0 - 29,5

Vitling 1

0,5 - >

40,5 - >

Vitling 2

0,35 - 0,5

36,0 - 40,5

Vitling 3

0,25 - 0,35

32,0 - 36,0

Vitling 4

0,11 - 0,25

23,0 - 32,0

Sill/Strömming 1

max 4 st/kg

Sill/Strömming 2

5 - 8 st/kg

Sill/Strömming 3

9 - 11 st/kg

Sill/Strömming 4

12 - 20 st/kg

Sill/Strömming Östersjön (norr om 59° 30')

Sill/Strömming 4

12 - 27 st/kg

Sill/Strömming 5

12 - 32 st/kg

Skrubba 1

0,3 - >

Skrubba 2

0,2 - 0,3

Kokräka

max 160 st/kg

 

För följande fiskslag, som ej är reglerade i EU, har mätningar av Svensk Fisk resulterat i följande.

Fiskslag & Storlek

Kg per fisk

Mått i cm

Havskatt 1

2,0 - >

65,0 - >

Havskatt 2

1,0 - 2,0

50,0 - 65,0

Rödtunga 1

0,4 - >

33,0 - >

Rödtunga 2

0,3 - 0,4

30,0 - 33,0

Rödtunga 3

0,2 - 0,3

27,0 - 30,0

Äkta Tunga 1

0,5 - >

Äkta Tunga 2

0,33 - 0,5

Äkta Tunga 3

0,25 - 0,33

Äkta Tunga 4

0,17 - 0,25

Äkta Tunga 5

0,12 - 0,17


Storlek Havskräfta /Hummer


Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.