Sponsring & Donationer

Till dig som Företagare eller Privatperson, efter att ha lagt ner massor av tid på hemsidan och stort arbete kvarstår (kommande år), skulle det kännas tacksamt att få något bidrag för den hjälp sidan kan vara för företag och allmänhet.

Har under de år som gått betalt för litteratur samt köp av information.

Vid inkommen sponsring/donation kommer en sida att läggas upp med Namn och Hemsida till respektive. (Om så önskas).

Pengar sätts in på Postgirokonto 127 49 25-5


Sponsor/Donator

Företag/Privatperson

Ref.person

Adress (gata, el. box)

Postnummer

Postadress

Hemsida

Mailadress

Accepterar att Namn & Hemsida läggs ut på separat sida
 
JA NEJ


Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.