Bottengarn


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

 
Bottengarn
Till gruppen fasta redskap räknas olika slag av bottengarn eller fällor, som är väl förankrade eller pålade fast i bottnen. I princip är det här fråga om en lång fångstarm som sträcker sig ut från land, ibland hundratals meter, och avslutas med en fångstdel eller fångstgård. För att bottengarnen lättare skall kunna vittjas är fångstgården försedd med en strut, där fisken samlas ihop innan den kan tas in i båten.

Ålen fångas ofta i bottengarn (ålhommor) under sin vandring längs syd- och ostkusten. Längs norrlandskusten fångas betydande kvantiteter lax i s k laxfällor, som är en annan typ av bottengarn.

Bild och text av Björn Beckman, Sveriges Fiskares Riksförbund.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.