Bild ovan: Ostron, upptill och nertill. Blåmussla i mitten.
 

Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Blåmussla
Common names

Mytilus edulis

Blåmusslan, som av kusbefolkningen vanligen kallas skäl eller skal, har en mycket vidsträckt utbredning och förekommer i alla tempererade och kalla hav. Föga nogräknad med bottenbeskaffenheten och de hydrografiska förhållandena är den mycket vanlig överallt i de nordiska farvattnen. I Östersjön går den på djupare vatten ända upp till Bottniska viken men blir där på grund av den låga salthalten mycket småväxt. Lägre salthalt än 0,5 % tycks den ej kunna uthärda. På västkusten är den särskilt talrik på grunt vatten, från vattenbrynet ned till 7-10 m, men kan förekomma ända ned på ett par hundra m:s djup. Blåmusslorna för ett lugnt och stillasittande liv. På klippor, stenar eller trävirke sitta de fast, ofta i täta mattor. Blåmusslan har ett ganska stort näringsvärde och anses av många som en delikatess. På många ställen utomlands ätes den rå på samma sätt som ostron.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.