Blåhaj
Se bilder
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning gråhajartade hajar
Carcharhiniformes
2 arter av denna ordning utgör världens största fiskar. Flertalet arter har 2 ryggfenor utan taggar. 5 gälspringor. 7 familjer med ca 65 släkten och 239 arter levande i tempererade och tropiska hav. I Europa 4 familjer.

Familj gråhajar
Carcharhinidae
Storvuxna hajar med 2 ryggfenor och 5 gälspringor. Ögonen är försedda med blinkhinnor. Familjen är med ca 24 släkten och 91 arter företrädd i alla oceaner. I Europa 5 släkten och 7 arter, i Norden 3 resp3.

Blåhaj
Prionace glauca

Kännetecken: Den blå färgen! Torpedformad kropp med proportionellt mycket stora bröstfenor, brett huvud men med spetsig nos. Stjärtfenans övre del är lång, och syns ofta jämte främre ryggfenan över vattenytan. Längd över 6 m. Vikt upp till 186 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. F ö i alla tempererade och tropiska oceaner. I Norge är blåhajen på gränsen till att vara årsviss. Den är där fångad längs hela kusten från svenska gränsen till Varanger; ofta långt in i fjordarna. Flertalet fynd är från perioden okt-jan. Vid Danmark (minst 5 fynd) och Sverige är blåhajen tillfälligt anträffad.

Förekomst i Sverige: Besöker oregelbundet Skagerack, där arten i Bohuslän har anträffats vid Strömstad och Persgrundet samt i Halland i Kungsbackafjorden 20/10-1969.

Miljö: Fria ytvatten både längs kuster och i öppna havet. I tropiska hav gärna intill och över korallrev.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.