Blålånga
Se Bilder

Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Blålånga
Molva dypterygia

Kännetecken: Liknar långan men skiljer sig från denna genom färgen, större ögon, mindre skäggtöm, långsmal stjärtspole och ofta avsaknaden av ljus ytterkant på stjärtfenan. Längd och vikt upp till 1,5 m resp. 17 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko. I Nordamerika vid Grönland och Newfoundland.

Förekomst i Sverige: Mindre allmän i Skagerack och Kattegatt.

Miljö: Blålångan är en djupvattensfisk som vistas utmed kontinentalsockelns branta sluttningar och rätt nära bottnen ute till havs på nivåer mellan 60-1,500 m, oftast 200-500 m. Vistas både vid mjuk- och hårdbottnar.

Vanor: Sällskapar ofta med långan.

Föda: Huvudsakligen fiskar.

Fortplantning: Leken äger rum i norra Atlanten i april-maj på djup mellan 600-1,000 m, där larverna uppehåller sig tills de mäter 8 cm. Tillväxten är långsam. Könsmogen efter 5-6 år. detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Livslängd: Minst 30 år.

Användning: Blålångan fiskas kommersiellt, särskilt utanför Norge och Island. Den fångas med backor och trål.

Andra namn: Birkelånga, Medelhavslånga är namnet på en sydlig ras (Molva dypterygia macrophthalma) av arten

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.