Lämna uppgifter om "Din Fiskebåt"

Kostnad: Nedanstående uppgifter till en årlig kostnad av endast 50:-/år
Bild på Båt: Skicka in en Fotografi och vi lägger ut bilden, endast 25:-/Engångskostnad
Adress till mig: Anders Ivarsson, Södra Annebergsvägen 48, 433 37 PARTILLE.
(Givetvis återsänder jag Fotografiet till er).
Ändringar under året: Alla ändringar på Publicerade båtar GRATIS
Ska du Sälja din Båt: Under förutsättning att du har den Publicerad GRATIS

Få nya kontakter med exempelvis 1:a handsköpare och kolleger från olika landsdelar!!


Anmälare (Faktureringsadress)

Företag

Ref.person

Adress (gata, el. box)

Postnummer

Postadress


Uppgifter om Fiskebåten som läggs ut på Internet

Tillståndshavare/Båtägare

Kontaktperson

Adress (gata, el. box)

Postnummer

Postadress

Båtens reg.nr

Båtens namn

Tel

Fax

Mobil.tel


E-mail

Hemsida

Skickar in Fotografi på Båt JA NEJ(OBS! Pris endast 25:-/Engångskostnad

Allmänt om Fiskebåten

Skriv lite om båten, (byggår, längd, djupgående o.s.v) var och när den byggdes, vilket varv. Skriv även om i vilka vatten ni normalt Fiskar i, vad för typ av Fiske, vilka Fiskarter ni normalt Fiskar.

Eller uppgifter du själv vill ha med (ordet är ditt).

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.