Annons "Fiskebåt Köpes"

Kostnad: Annons "Köpes" 50:- (max. tid 6 månader)
Pengar sätts in på Postgirokonto 127 49 25-5

Glöm ej meddela när ni ej vill finnas kvar som "Köpare" (OBS! Max tid 6 månad).


Anmälare Fiskebåt "Köpes" (för Betalning)

Ev. Företagsnamn

Anmälare

Adress (gata, el. box)

Postnummer

Postadress

Tel

Fax

Mobil.tel

E-mail


Annonsuppgifter

Kontaktperson

Tel

Fax

Mobil.tel

E-mail

Hemsida

Annonstext

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.